Mu

Het tweede woord van het platform in de leegte is mu. Het betekent: Alles wat ik nu ervaar.

Net als pu is het een persoonlijke veranderende verzameling. In dit geval de verzameling van alle ervaringen. Dat is inclusief woord-ervaringen. Dus niet alleen wat je ziet en hoort, maar ook wat je voelt en denkt en spreekt en leest. De hele wereld, inclusief jezelf, zoals je dat nu gewaar wordt.

Jóuw hele wereld. Omdat je woorden anders kan ervaren, maar misschien ook wel beelden of gevoelens, kan het een extreem unieke wereld zijn.

Waar je nauwelijks achter kan komen, hoe uniek.

Mu is niet gebaseerd op een vaste waarheid. Het drijft ook in de leegte. Een soort bol van ervaringen in het mysterie. Binnen die bol kun je ook weer mysteries ervaren en zelfs leegte.

Het symbool voor mu is een bol met 3 stippen:

Mu vertegenwoordigt misschien wel het grootste mysterie. Dat je kan ervaren.

Het is een mysterie hoe je kan ervaren. Het is een mysterie waar het ervaren vandaan komt. Maar je ervaart. Mu ís er. Met woorden, zonder woorden, alle ervaringen zíjn er. Ervaringen ontsnappen aan woorden, ze ontsnappen aan logica, ontsnappen zelfs aan twijfel. Want twijfelen doe je met woorden.

Wanneer je een tafel ziet, dan kun je twijfelen of het wel echt een tafel is, je kunt twijfelen aan wat een tafel eigenlijk is, je kan twijfelen of je de tafel niet fantaseert, maar de ervaring van het zíen van de tafel, de ervaring zelf, die blijft, ondanks alle twijfel. De ervaring zelf is er, of je er nou gedachten bij hebt, of niet. Dat geldt voor de hele mu, de ervaringen in mu zíjn er. Mu is.

Ook zonder woorden. Zelfs zonder het woord mu zijn de ervaringen van mu er.

Wanneer je een straatlamp aan de overkant van de straat ziet is dat mu. Wanneer je je eigen bewustzijn ervaart, is dat mu. Wanneer je naar sterren kijkt, is dat mu. Alles wat je ziet, ruikt, proeft, denkt, hoort, voelt is mu.

Mu is het hele universum, volgens jouw persoonlijke perspectief.

Mu verandert continu. Soms snel, soms langzaam. Het verandert met je bui. Als je je rot voelt, dan veranderen al je ervaringen. Soms is mu rustig, soms een werveling. Alle verschillende bewustzijnslagen zijn aanwezig in mu, soms tegelijkertijd.

Het woord mu maakt zichtbaar dat we allemaal aparte ervaringswezens zijn. Het helpt inzien dat we niet zo maar kunnen aannemen dat je begrepen wordt. Het is goed om af te stemmen of de je ander je wel enigszins begrijpt. In zoverre elkaar begrijpen mogelijk is.

Het woord mu maakt ook zichtbaar wat je allemaal nu ervaart. Door het woord kun je je er beter bewust van worden. Als ik stil sta bij mu merk ik ook sneller de ondertonen in mijn ervaringen heb. Vervelende gevoelens die ik het liefst even wegdruk, merk ik op als ik me even afvraag wat er in mu zit.

Het woord mu zorgt zo dat ik me meer bewust ben van mijn hele wezen.

Mu, dat ben ik en alles om me heen.

Volg ons

Nieuwsbrief

Ik schrijf me in op de Mirdan Nieuwsbrief