Marzoek

Marzoek betekent: dat wat ervaart.

Het is de combinatie van osmo en mu, de brug tussen beiden. Datgene in osmo dat er voor zorgt dat er een mu is.

Uit het mysterie van osmo is een wezen ontstaan, een wezen dat ervaart, een mu heeft. Op onkenbare wijze vormt het ervaringen, vormt het mu. Voor een deel kun je marzoek ervaren binnen mu. Wanneer je je bewust bent van je bewustzijn bijvoorbeeld. Marzoek wortelt mu in osmo.

Het woord marzoek laat zien dat je ervaringen uit het mysterie komen, je gedachten ook.

Marzoek is de bron van ervaringen, de bron van verlangens, de bron van je levensopdracht (als je die ervaart). Het is het mensdier onder de oppervlakte van het bewustzijn, waarbinnen een ik-ervaring tot stand kan komen.

Het symbool voor marzoek is een cirkel met 3 stippen er in en 3 erbuiten.

Het is een combinatie van het symbool voor mu en osmo. Het koppelt beiden. Als je de cirkel zou zien als het bewustzijn, dan zijn de stippen buiten de cirkel de dingen zoals ze echt zijn (osmo) en de stippen binnen de cirkel onze ervaringen (mu).

Marzoek is de ervarende kracht achter de ervaringen. Marzoek draagt de reden dat je ervaart, dat je bestaat. En die reden is onkenbaar, het gebeurt in osmo. Maar marzoek toont zich als de belichaming van die onkenbare reden. Marzoek koppelt het willende, zingevende wezen aan de zinloze leegte. Marzoek komt er uit naar voren.

Vanuit marzoek kijk ik via mu naar de wereld in osmo.

Marzoek creëert op magische wijze onze woorden. Hoe, weten we niet. Wat die woorden dan precies zijn, weten we ook nog niet. Met die woorden geven we betekenis aan onze ervaringen in mu en willen we zo dicht mogelijk bij osmo komen. En als dat niet kan, ontdekken welke ervaringen in mu zo stabiel zijn dat we er op kunnen bouwen.

De axioma’s in de wiskunde bijvoorbeeld. Of een aantal natuurwetten die al heel lang stabiel zijn en waar we een wetenschap op kunnen bouwen.

Bepaalde denkwijzen, logica, is ook een ervaring die stabiel lijkt en waar we mee kunnen bouwen.

Maar we kunnen er niet alles mee. Er is veel in mu dat niet stabiel is. Pu helpt ons om onderscheid te kunnen blijven maken tussen stabiele ervaringen en niet-stabiele. Van sommige zaken weten we vrij zeker dat we ze nooit zullen gaan weten. Toekomstvoorspellingen in chaotische, niet-lineaire systemen bijvoorbeeld. Laat dat nou net de wereld zijn waarin we leven. Er is en blijft veel pu. Waar onze denkstructuren maar weinig vat op hebben.

Gelukkig geeft marzoek ons meerdere bewustzijnslagen, een aantal met woorden, een aantal zonder.

Uiteraard komt het woord ‘marzoek’ zelf uit een bewustzijnslaag mét woorden.

Maar voor die lagen mét woorden geeft marzoek, samen met pu, mu en osmo, een kader waarbinnen woorden en woordenstructuren een bepaalde vorm van grip krijgen. Ze vormen het platform in de leegte. Wanneer je op het platform zit, dan blijf je contact houden met het leegte en het mysterie, maar kun je ook woorden gebruiken om het mysterie te blijven onderzoeken en betekenis te geven.

Volg ons

Nieuwsbrief

Ik schrijf me in op de Mirdan Nieuwsbrief